O firmie

Od początków istnienia firma Cameron Chem zajmuje się chemikaliami
przeznaczonymi do lakierni z obiegiem wodnym ( tzw. mokrych ścian
lakierniczych ).

Zdając sobie sprawę , iż proces koagulacji jest "tylko"
procesem pomocniczym w swej działalności Cameron Chem  kładzie szczególny nacisk na zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez klienta na proces koagulacji, prostotę obsługi i jakość, szybkość reagowania serwisu.

Nasi klienci, którzy zmienili środki do koagulacji
konkurencyjnych firm na nasze  odnotowali znaczące korzyści finansowe i jakościowe procesu.

Dzięki naszym produktom chemicznym i maszynom do odszlamiania proces w zakładach został  ustabilizowany i znormatywizowany.

Ceny produktów Cameron Chem są podawane w złotówkach. Firma oferuje najefektywniejszy proces koagulacji na rynku.


o firmie koagulanty chemia specjalna maszyny kontakt

 Copyright © 2009 CameronChem. Wszystkie prawa zastrzeżone.